LT | PL | Prisijungti

 Staškevičiai (h. Leliwa)

 

Staškevičių giminės istorija ir genealogija

Istorija | Genealogija | Heraldika | Nuorodos | Kontaktai


Genealogija

Vadaktų-Vynupės šaka

Informacija ruošiama.

 

I. Giminės pradininkas Eufemijus Staškevičius (*~1500 - †?) oo ?

II. Stanislovas Staškevičius (*~1540 - †?) oo ? - Vadaktų, Vynupės (Upytės pav.) dvarininkas

III. Povilas Staškevičius (*~1600 - † po 1675) Ioo ?

IV. Kazimieras Staškevičius (*? - †?)

IV. Steponas Staškevičius

V. Petras Staškevičius (*XVIII a. pr. - †?) oo Magdalena Černiauskaitė (*? - †?)

VI. Kazimieras Juozapas Staškevičius (*1772 - †?)

VII. Pranciškus Antanas Staškevičius (*1801 - †?)

VII. Stanislovas Jurgis Staškevičius (*1815 - †?) oo Ona Stankūnaitė (*? - †?)

VIII. Pranciškus Juozapas Staškevičius (*1850 - †?)

VIII. Viktoras Juozapas Staškevičius (*1852 - †?)

VIII. Kazimieras Staškevičius-Staškus (*1854 - †?) Ioo Jadvyga Stanevičiūtė (*? - †?)

IX. ?

IX. ?

IX. ?

IX. ?

IX. ?

IX. ?

?--IIoo Marcijona ? (*? - †?)

IX. <<--Palikuonių informacija neviešinama. Prašome prisijungti arba kreiptis į administratorių-->>

VII. Juozapas Kazimieras Staškevičius (*1822 - †?)

VI. Vincentas Staškevičius (*1774 - †?)

VII. Tomas Staškevičius (*1820 - †?) oo Ona Kondrataitė (*? - †?)

VIII. Kazimieras Tomas Staškevičius (*1851 - †?)

VII. Kazimieras Staškevičius (*1824 - †?)

VII. Juozapas Staškevičius (*1826 - †?) oo Morta ? (*? - †?)

VIII. Vincentas Juozapas Staškevičius (*1852 - †?)

VIII. Antanas Jurgis Staškevičius (*1857 - †?)

VIII. Konstantinas Rokas Staškevičius-Staškus (*1858 - †?) oo Antanina Stulgytė (*? - †?)

IV. Jurgis Staškevičius (*? - †?)

V. Stanislovas Staškevičius (* po 1700 - †?) - Upytės pavieto taurininkas

VI. Mykolas Staškevičius (*~1750 - † po 1800 Talačkonys (?)) - Upytės pavieto taurininkas, Upytės pavieto žemės teismo teisėjas

IIoo Sofija Miliauskaitė (*? - † po 1710 m.)

IV. Mykolas Staškevičius (*? - †?) - Upytės pavieto taurininkas

IV. Ona Staškevičiūtė (*1666-07-22 Vadaktai - †?)

IV. Kotryna Staškevičiūtė (*1671-07-29 Vadaktai - †?)

IV. Vladislovas Staškevičius (*? - †1725) oo ?V. Adomas Staškevičius (*~1700 - †1781-04-04 Mišeikiai) Ioo Marijona Mažeikaitė (*? - † iki 1743)

VI. Steponas Staškevičius (*~1730 Pociūnai (?) - †?) Ioo Ona Koženiauskaitė (*? - †1772-06-04 Micinskiai)

VII. Benediktas Staškevičius (*? - †?)

VIII. Pranciškus Teodoras Staškevičius (g. 1791 m.)

VIII. Jonas Steponas Staškevičius (g. 1792 m.)

IX. Stanislovas Pranciškus Staškevičius (*1816 - †?) oo Rachelė Rimkevičiūtė (*~1822  - †1898-01-24 Paobelių bajorkaimis)

X. Albinas Staškevičius (*1848 - †?)

X. Jurgis Staškevičius (*1852 - †?)

X. Adomas Staškevičius (*1853 - †?)

X. Vladislovas Staškevičius (*1853 - †?) oo Mykolė (Mikolina) Goesaitė (*?  - †?)

XI. Vladislovas Stanislovas Staškevičius (*1899-12-01 Paobelių bajorkaimis - †?)

XI. Jurgis Staškevičius (*? Paobelių bajorkaimis - †?)

XI. ? Staškevičius (*? Paobelių bajorkaimis - †?)

X. Marijona Staškevičiūtė (*? - †?)

X. Agata Staškevičiūtė (*? - †?)

IX. Adomas Benediktas Staškevičius (g. 1822 m.)

IX. Leonardas Jurgis Staškevičius (g. 1826 m.)

IX. Mykolas Ipolitas Staškevičius (*1830 - †1898-04-21 Paobelių bajorkaimis) oo Joana Rimkevičiūtė (*?  - †?)

IX. Albinas Staškevičius (g. 1832 m.)

VIII. Tomas Motiejus Staškevičius (g. 1799 m.)

VIII. Kazimieras Staškevičius (g. 1824 m.)

VIII. Benediktas Adomas Staškevičius (g. 1827 m.)

VII. Marcijonas Juozapas Staškevičius (g.  m.)

VII. Juozapas Staškevičius (g.  m.)

IIoo Magdalena Kazakauskaitė (*? - †?)

VII. Rozalija Magdalena Staškevičiūtė (*1775-01-30 Micinskiai - †?)

VII. Anupras Staškevičius (*1776-07-20 Micinskiai - †?)

VII. Jonas Staškevičius (*1778-06-20 Mišeikiai - †?)

VII. Ona Veronika Staškevičiūtė (*1782-11-22 Mišeikiai - †?)

VII. Martynas Staškevičius (*1783-05-03 Mišeikiai - †?)

VII. Bonaventūras Staškevičius (*1787-07-15 Mišeikiai - †?)

VI. Tadas Antanas Staškevičius (*1740-02-27 Pociūnai - †?) (Pociūnų dvarininkas) oo Joana Daunoravičiūtė (*?  - †?)

VII. Mykolas Vincentas Staškevičius (*1774-07-08 Pociūnai - †?) (Pociūnų dvarininkas)

VIII. Tadas Staškevičius (*1802 Pociūnai - †?) (Pociūnų dvarininkas) oo Paulina Karolina Konstancija Landsbergytė (*1806-11-22 Lašmenpamušio dvaras (Klovainių par.)  - †?)

IX. Liudvikas Eduardas Staškevičius (*1844 Pociūnai - †?) (Pociūnų dvarininkas) oo Juzefa Radavičiūtė (*~1846 - †?)

X. Bronislavas Soteras Staškevičius (*1876 Pociūnai - †1928) oo Antanina ? (*~1846 - †?)

XI. Mečislovas Staškevičius (*1914 Mišeikiai - †?)

XI. Janina Staškevičiūtė (*? Mišeikiai - †?)

X. Jonas Staškevičius (g. 1879 m.)

X. Vladislovas Staškevičius (g. 1882 m.)

X. Juozapas Staškevičius (g. 1884 m.)

IX. Leonas Staškevičius (*1846 Pociūnai - †1892) oo Kotryna Bergaitė (von Berg) (*~1846  - †?)

X. Mikalojus Staškevičius (*1876-12-12 Augustuvas (Linkuvos par.) (?) - †1935 Kaunas)

X. Elena (Olga?) Staškevičiūtė (*1878 Augustuvas (Linkuvos par.) (?) - †1945) oo Jan Ottomar Erdman (*?  - †?)

X. Sofija Staškevičiūtė (*1882 Augustuvas (Linkuvos par.) (?) - †1995 Sieradz, Lenkija)

X. Elena Staškevičiūtė (*1887-03-02 Augustuvas (Linkuvos par.) (?) - †1933-09-03 Bydgoszcz, Lenkija) oo ? Biehler (*?  - †?)

IX. Vanda Staškevičiūtė (*1850 Pociūnai - †?)

IX. Liudvika Staškevičiūtė (*1852 Pociūnai - †?)

VIII. Jonas Staškevičius (*1814 - †1886-02-19 Visolių polivarkas) oo Ona Minginaitė (*1817  - †?)

IX. Juozapas Teodoras Staškevičius (*1848 - †?)

X. ?--Mikalojus Staškevičius (*? - †?) (Pamūšio dvarininkas)

X. ?--Pranciškus (Pranas) Staškevičius (*? - †?)

IX. Tadas Marcelijus Staškevičius (g. 1851 m.)

IX. Mykolas Jonas Staškevičius (*1852 - †?) oo Ona Minginaitė (*1871  - †?) - santuoka 1897-02-18 Joniškio RKB (liudininkai Liudvikas Staškevičius, Ksaveras Goscickis, Jonas Staškevičius)

IX. Martynas Jonas Staškevičius (g. 1852 m.)

IX. Jonas Zenonas Staškevičius (g. 1859 m.)

VIII. Juozapas Kristoforas Staškevičius (g. 1822 m.)

VIII. Mykolas Juozapas Staškevičius (g. 1826 m.)

VIII. Adomas Staškevičius (g. 1842 m.)

VIII. Albinas Staškevičius (g. 1847 m.)

VII. Juozapas Vincentas Staškevičius (g. 1782 m.)

VIII. Mykolas Staškevičius (*1816 - †?) (Ritikių dvarininkas (?))

VIII. Aleksandras Staškevičius (g. 1820 m.)

IX. Hermanas Staškevičius (g. 1865 m.)

VIII. Stanislovas Vincentas Staškevičius (g. 1822 m.)

IX. Aleksandras Mykolas Staškevičius (g. 1861 m.)

IX. Česlovas Staškevičius (g. 1865 m.)

IX. Stanislovas Staškevičius (g. 1868 m.)

IX. Vytautas Staškevičius (g. 1865 m.)

VIII. Augustinas Juozapas Staškevičius (*1824 - †?) (Ritikių dvarininkas)

VIII. Anupras Staškevičius (g. ?)

VII. Juozapas Motiejus Staškevičius (g. 1784 m.)

VII. Stanislovas Tadas Staškevičius (g. 1784 m.)

IIoo Marijona Mišeikytė (*? - ✝?)

VI. Juozapas Staškevičius

VI. Antanas Staškevičius

VII. Antanas Staškevičius (g.  m.)

IV. Jonas Staškevičius (*? - †?)

III. Samuelis Staškevičius (*? - †?) oo Marijona ? (*? - †?)

IV. ?--Konstantinas Juozapas Staškevičius (*1685-03-18 Beinorava (?) - †?)

III. Petras Staškevičius (*? - †?)

III. Mikalojus Staškevičius (*? - †?)

III. Andriejus Staškevičius (*? - † po 1615) - Upytės pavieto pateisėjis

III. ?--Estera Staškevičiūtė (*? - †?) oo Mykolas Narkevičius (*? - †?)

III. ?--Ona Staškevičiūtė (*? - †?)

 

© 2017-2020 www.staskeviciai.lt | www.staszkiewicz.lt | info@staskeviciai.lt