LT | PL | Prisijungti

 Staškevičiai (h. Leliwa)

 

Staškevičių giminės istorija ir genealogija

Istorija | Genealogija | Heraldika | Nuorodos | Kontaktai


Genealogija

Joniškio šaka (XVII a. - XXI a.)

Analizuojant istorinius dokumentus nustatyta, kad Staškevičiai Joniškio parapijoje atsidūrė netrukus po Švedų tvano (~1655-1660). XVII a. Šiaulių paviete didžioji dalis žemės priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, privačios valdos sudarė tik nedidelę apskrities dalį. Tarp tokių privačių valdų paminėtinas Joniškio miestas (kuriam 1616 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Zigmantas Vaza suteikė Magdeburgo teises), taip pat Sadkovskių bajorkaimis (Okolica Sadkowskich).

Remiantis išlikusiosmis Joniškio Romos katalikų bažnyčios metrikomis nustatyta, kad XVII a. 7-8 deš. Staškevičiai gyveno būtent Joniškio mieste, taip pat Sadkovskių bajorkaimyje. Tolimesnis giminės papilitimas apylinkėse įvyko tik XVIII a.

Neatmestina tai, kad Joniškio atšaka kilo būtent iš Vadaktų-Vynupės šakos Staškevičių. Atkreiptinas dėmesys, kad į šias apylinkes (gretimas Gruzdžių ir Pašvitinio parapijas) XVII a. pab. - XVIII a. pr. iš Vadaktų (Wodokty) ir Vynupės (Wynupie) (Upytės pav.), pardavusios valdas, persikėlė dar dvi Vadaktų-Vynupės šakos atšakos (Povilo Staškečiaus (Paweł Staszkiewicz) palikuonys). Tikėtina, kad šiam, gana tolimam (lyginant su tėvoninių dvarų vietovėmis), persikėlimui turėjo įtakos šiose apylinkėse jau gyvenantys, tuo metu dar ne tolimi, giminaičiai.

XIX a. carinei valdžiai vykdant intensyvų bajorų luomo patikrinimą (kitaip žinomą kaip sąmoningą smulkiosios šlėktos "išbajorinimo"/ deklasacijos procesą), atskiros Joniškio šakos Staškevičių atšakos, sugebėjusios surinkti būtinus dokumentus, buvo pripažintos ir patvirtintos 1819-12-19 Vilniaus bajorų deputatų susirinkime. XIX a. viduryje bajorų luomo tikrinimo procesui intensyvėjant bei griežtėjant, išsaugoję bei sugebėję pateikti carinės administracijos reikalaujamus dokumentus, tam tikri Joniškio šakos Staškevičiai buvo patvirtinti Sankt Peterburge, Heroldijos departamente (1848-07-12 įsaku Nr. 2889).

 

I. Nežinomas Staškevičius (? Staszkiewicz) - Joniškio šakos pradininkas. Tikėtina, į Joniškio apylinkes su šeima atsikėlė Švedų tvano laikotarpiu (~1655-1660).

II. ?--Juozapas Staškevičius (Józef Staszkiewicz) (*? - †?)

II. ?--Steponas Staškevičius (Stefan Staszkiewicz) (*? - †?) oo Ona Melnytė (Anna Melnycia) (*? - †?)

III. ?--Stanislovas Staškevičius (Stanisław Staszkiewicz) (*? - †?)

III. ?--Kazimieras Staškevičius (Kazimierz Staszkiewicz) (*1671 Sadkovskiai - †?) oo Dorotė ? (*? - †?)

IV. Magdalena Staškevičiūtė (Magdalena Staszkiewiczówna) (*1705-01-06 Skutenos - †?)

III. ?--Kazimieras Staškevičius (Kazimierz Staszkiewicz) (*? - †?) oo Ieva Malinauskaitė (Ewa Małinowska) (*? - †?)

IV. Stanislovas Staškevičius (Stanisław Staszkiewicz) (*1715 Kriukai - †?)

II. ?--Motiejus Staškevičius (Maciej Staszkiewicz) (*? - †?) oo Magdalena Purinskaitė (Magdalena Purynska) (*? - †?)

III. Cecilija Staškevičiūtė (Cecylia Staszkiewiczówna) (*1664-05 Joniškis - †?)

III. ?--Nežinomas Staškevičius (? Staszkiewicz) (*? - †?)

IV. ?--Motiejus Staškevičius (Maciej Staszkiewicz) (* iki 1703 - † nuo 1751 iki 1754 Jakiškiai/ Vidginiai (?)) Ioo Elžbieta Rimavičiūtė (Elisabeta Rymowiczówna) (*? - † iki 1737 Joniškis (?)) IIoo Elena Valksmytė (Helena Wałksmicia) (*? - † po 1754 Jakiškiai/ Vidginiai (?))

V. Dominykas Staškevičius (*? -  † iki 1807 Jakiškiai/ Vidginiai (?)) oo Elena Mikalauskytė (*~1731 -  †1807-05-02 Jakiškiai)

VI. Jonas Staškevičius (*1762-05-30 Jakiškiai -  †1814-03-23 Jakiškiai) oo Barbora Janušytė (*~1766 - †1836-12-12 Jakiškiai)

VII. Dominykas Juozapas Staškevičius (*~1792 Jakiškiai (?) -†1848-07-12 Joniškis) oo Barbora Ambrazytė-Ambrazevičiūtė (*~1794 - † po 1834)

VIII. Jonas Juozapas Staškevičius (*1816-06-02 Jakiškiai - †1816-06-08 Jakiškiai)

VIII. ?--Ona Staškevičiūtė (*1816-06-02 Jakiškiai - †1816-06-08 Jakiškiai)

VIII. Stanislovas Staškevičius (*1817-05-19 Jakiškiai - † iki 1834)

VIII. Marijona Staškevičiūtė (*1817-05-19 Jakiškiai - † iki 1834)

VIII. Vincentas Staškevičius (*1818-07-15 Jakiškiai - † iki 1834)

VIII. Kazimieras Aloyzas Staškevičius (*1819-07-06 Jakiškiai - † iki 1834)

VIII. Liudvika Barbora Staškevičiūte-Staškutė (*1820-11-29 Jakiškiai - †1897-01-14 Maldeniai)

VIII. Teodoras Staškevičius (*1822-11-02 Jakiškiai - † po 1834)

VIII. Antanina Ona Staškevičiūtė (*1825-01-17 Jakiškiai - † iki 1834)

VIII. Juozapas Staškevičius (*1826-05-30 Jakiškiai - † po 1851)

VIII. Agnė Staškevičiūtė (*~1830 Jakiškiai (?) - †1885-04-13 Ežeikiai)

VII. Teresė Staškevičiūtė (*1795-08-06 Jakiškiai - †?) oo Jonas Kasperavičius (*? -  †?)

VII. Juozapas Staškevičius (*1799-05-19 Jakiškiai - † iki 1800)

VII. Juozapas Staškevičius (*1800-07-10 Jakiškiai - †?)

VII. Marijona Liudvika Staškevičiūtė (*1802-12-20 Jakiškiai - †?)

VII. Uršulė Rozalija Staškevičiūtė (*1804-06-05 Jakiškiai - †?)

VII. Angelė Staškevičiūtė (*1805-10-23 Jakiškiai - †?)

VII. Laurynas Martynas Staškevičius (*1807-08-09 Jakiškiai - † po 1836)

VII. Martynas Stanislovas Staškevičius (*1809-10-05 Jakiškiai - †?)

VII. Stanislovas Staškevičius (*1811-11-13 Jakiškiai - †?)

VI. Barbora Staškevičiūtė (*1764-04-16 Vidginiai - †?)

VI. Ona Staškevičiūtė (*1767-02-13 Jakiškiai - †?)

VI. Martynas Staškevičius (*1768-10-23 Jakiškiai (?) - †?)

VI. Elena Staškevičiūtė (*1775-02-07 Jakiškiai - †?)

VI. Juozapas Staškevičius (*1779-11-07 Jakiškiai - †?)

VI. Magdalena Staškevičiūtė (*1781-01-28 Jakiškiai - †?)

V. Petras Staškevičius (*? -  †1781-12-24 Stupurai) oo Marijona Karužnytė (*? - †?)

VI. Baltramiejus Staškevičius (*~1767 Stupurai (?) - †1820-01-13 Stupurai) oo Anastasija Steponavičiūtė-Steponaitytė (*1772-01-03 Ivoškiai - †1836-01-19 Stupurai)

VII. Benediktas Ignacas Staškevičius (*1797-01-24 Stupurai - †1859-04-28 Stupurai) Ioo Barbora Čepulytė (*~1803 - †1834-01-04 Stupurai)

VIII. Ona Elena Staškevičiūtė (*1830-01-05 Stupurai - † po 1851)

VIII. Morta Staškevičiūtė (*1833-05-02 Stupurai - † iki 1834)

IIoo Veronika Mačiūnaitė (*~1810 - †1878-03-26 Stupurai)

VIII. Morta Staškevičiūtė-Staškutė (*1836-09-08 Stupurai - † po 1878) oo Stanislovas Tomaitis (*~1826 - †?)

VIII. Elžbieta Staškevičiūtė (*1838-07-27 Stupurai - † po 1878)

VIII. Kazimieras Staškevičius (*1840-03-05 Stupurai - †1840-06-17 Stupurai)

VIII. Jurgis Staškevičius (*1841-04-07 Stupurai - † iki 1851)

VIII. Simonas Staškevičius (*1842-10-16 Stupurai - †1843-06-14 Stupurai)

VIII. Rozalija Staškevičiūtė (*1842-10-16 Stupurai - †1882-09-25 Stupurai)

VIII. Tadas Staškevičius-Staškus (*1844-09-28 Stupurai - †?) Ioo Viktorija Rumbauskaitė (*~1856 - †1883-03-31 Stupurai)

IX. Tadas Staškus (*1881-10-28 Stupurai - †?)

IX. Stanislovas Staškus (*1883-03-30 Stupurai - †?) oo? 1912-10-28 (?)

IIoo Ona Čepaitytė (*~1856 - †?)

IX. Juzefa Staškutė (*1884-02-29 Stupurai - †?)

IX. Ona Staškutė (*1885-08-10 Stupurai - †?)

IX. Brigita Staškutė (*1887-04-08 Stupurai - †?)

IX. ?--Antanas Staškus (*~1888 Stupurai (?) - †1889-02-16 Stupurai)

IX. Viktorija Staškutė (*1889-02-24 Stupurai - †?)

IX. Elžbieta Staškutė (*1891 Stuputai (?) - †1892-03-30 Stupurai)

IX. Vincentas Staškus (*1894-08-08 Stupurai - †?)

IX. Konstancija Staškutė (*1899-08-22 Stupurai - †1900-01-15 Stupurai)

VIII. Benediktas Staškevičius-Staškus (*1846-10-17 Stupurai - †?) oo Barbora Bokmalytė (*~1860 - †?)

IX. Povilas Staškus (*1883-07-13 Stupurai - †1948 Stupurai (?)) oo Teresė ? (*1898 - †1958 Stupurai (?))

X. <<--Palikuonių informacija neviešinama. Prašome prisijungti arba kreiptis į administratorių-->>

IX. Matilda Staškutė (*1885-11-01 Stupurai - †1894-06-21 Stupurai)

IX. Ona Staškutė (*1887-10-01 Stupurai - †1889-05-03 Stupurai)

IX. Julijona Staškutė (*1889-05-03 Stupurai - †1892-05-31 Stupurai)

IX. Jonas Staškus (*1897-09-23 Stupurai - †? Stupurai) oo Valerija ? (*? - †? Stupurai)

X. <<--Palikuonių informacija neviešinama. Prašome prisijungti arba kreiptis į administratorių-->>

IX. Liucija Staškutė (*1902-10-27 Stupurai - †?)

VIII. Baltramiejus Staškevičius-Staškus (*1849-08-21 Stupurai - †?) oo Filicija Mikšytė (*~1865 - †? Stupurai)

IX. Ona Staškutė (*1890 Stupurai - †1872 Stupurai (?)) oo Domazas Kazimieraitis (*1885 - †1965)

IX. Juozas Staškus (*1892-04-13 Stupurai - †1856 Poškai) oo Emilija Pilkaitė (*1905 - †1970 Šiauliai)

X. <<--Palikuonių informacija neviešinama. Prašome prisijungti arba kreiptis į administratorių-->>

IX. Polikarpas Staškus (*1893-12-15 Stupurai - †1970 Joniškis (?)) oo Rozalija ? (*1888 - †1973)

IX. Valerija Staškutė (*1896-03-24 Stupurai - †1976) oo Juozas Vilnanis (*1893 - †1973)

IX. Vincentas Baltramiejus Staškus-Stočkus (*1898-04-17 Stupurai - †1980-01-12 Šiauliai) oo Vladislava Mačanskaitė (*1923-05-30 Šeduva - †1995-11-10 Šiauliai)

X. <<--Palikuonių informacija neviešinama. Prašome prisijungti arba kreiptis į administratorių-->>

IX. Elžbieta Staškutė (*1900-07-30 Stupurai - †1900-08-07 Stupurai)

IX. Pranciškus Staškus (*1901-10-24 Stupurai - †1991 Joniškis) oo Rozalija Gaubytė (*? - †1990 Joniškis)

X. <<--Palikuonių informacija neviešinama. Prašome prisijungti arba kreiptis į administratorių-->>

VII. Aleksandras Staškevičius (*1799-05-04 Stupurai - †?) oo Morta Prielaidytė (*~1805 - †1870-04-21 Stupurai)

VIII. Joana Staškevičiūtė-Staškutė (*1840-09-29 Stupurai - †?) oo Mykolas Malinauskas (*~1830 - †?)

VII. Elena Staškevičiūtė (*1801-05-10 Stupurai - †1817-06-15 Stupurai)

VII. Ona Staškevičiūtė (*1803-06-13 Stupurai - †1817-07-22 Stupurai)

VII. Morta Staškevičiūtė-Staškutė (*1805-09-13 Stupurai - † iki 1836)

VII. Juozapas Stanislovas Staškevičius (*1808-05-05 Stupurai - †1859-05-04 Stupurai)

VII. Anastasija Staškevičiūtė-Staškutė (*1810-06-08 Stupurai - †1884-04-09 Stupurai)

VI. Motiejus Staškevičius (*1771-08-31 Stupurai - †1808-04-26 Šimkūnai) oo Uršulė Giedminytė (*? - †?)

VII. Juozapas Staškevičius (*1800-02-20 Šimkūnai - †?)

VII. Arnulfas Tomas Staškevičius (*1806-04-20 Šimkūnai - †1808-04-26 Šimkūnai)

VII. Ona Staškevičiūtė (*~1807-1808 Šimkūnai (?) - †1808-04-26 Šimkūnai)

VI. Andriejus Staškevičius (*1773-11-17 Stupurai - †?)

VI. Juozapas Staškevičius (*1776-02-10 Stupurai - †?)

V. Simonas Staškevičius (*? - †?) oo Elena Platelytė (*? - †?)

VI. Juozapas Staškevičius (*1778-04-08 Jakiškiai - †?)

V. Jonas Staškevičius (*? - †?) oo Elena Balazarytė (*? - †?)

IV. ?--Tadas Staškevičius (Tadeusz Staszkiewicz) (*? - † po 1756) oo ?

V. Jurgis Staškevičius (*~1756 - †1826-08-09 Radikiai) oo Ona Briedytė (*~1772 - †1829-12-01 Joniškis)

VI. Pranciškus Staškevičius (*1798-07-14 Mileikiai - †1856-12-12 Joniškis) oo Magdalena Polonskytė (*~1806 - †1862-02-28 Joniškis)

VII. Ona Barbora Staškevičiūtė (*1833-04-20 Joniškis - †1833-05-17 Joniškis)

VII. Antanas Tadas Staškevičius (*1834-08-15 Joniškis - † po 1851)

VII. Liudvikas Jonas Staškevičius (*1836-09-20 Joniškis - †1838-02-02 Joniškis)

VII. Stanislovas Staškevičius (*~1838-1839 - †1839-06-15 Joniškis)

VII. ?--Vincentas Staškevičius (*? -  † po 1856 (?))

VI. Augustinas Baltramiejus Staškevičius (*1800-11-24 Mileikiai - †?)

VI. Liudvikas Vincentas Felicijonas Staškevičius (*~1803 Mileikiai (?) - †1886-12-30 Joniškis) oo Viktorija Vaineikytė (*~1802 - †1886-02-10 Joniškis)

VII. Liudvika Eleonora Staškevičiūtė (*1838-02-24 Joniškis -  † po 1886) оо Kajetonas Feliksas Bytautas (*~1831 -  †?)

VII. Elena Staškevičiūtė (*1840-04-26 Joniškis -  † po 1886)

VII. Karolina Staškevičiūtė (*~1843 Joniškis (?) -  † po 1886)

VII. Vincentas Karolis Staškevičius (*1844-04-12 Joniškis -  † iki 1851 (?))

VII. Kazimieras Staškevičius (*? Joniškis (?) -  † po 1886) oo ?

VIII. ?--Ona Staškevičiūtė-Staškutė (*? -  † po 1924 (?) Užupiai (?))

VI. Juozapas Tadas Staškevičius (*~1807 Mileikiai (?) - † po 1834)

VI. Rozalija Elžbieta Staškevičiūtė (*1810-12-12 Mileikiai - †1831-06-25 Mileikiai)

VI. Tadas Juozapas Staškevičius (*1812-07-13 Mileikiai - †?)

VI. Ona Brigita Staškevičiūtė (*1815-08-16 Mileikiai - †?) оо Vincentas Butvilas (*~1817 -  †?)

VI. Dionizas Kalikstas Juozapas Tadas Staškevičius (*1818-10-09 Mileikiai - †1891-07-27 Joniškis) oo Morta Jankūnaitė (*~1825 - †1889-10-04 Joniškis)

VII. Emilija Staškevičiūtė (*1848-02-10 Joniškis -  † po 1891)

VII. Jonas Jurgis Staškevičiūtė (*1850-02-12 Joniškis -  †?)

VII. Aurelija Barbora Staškevičiūtė (*1852-01-15 Joniškis -  †?)

VII. Eulalija Staškevičiūtė (*~1854 Joniškis (?) -  †1857-05-18 Joniškis)

VII. Teresė Staškevičiūtė (*~1857 Joniškis (?) -  †1859-10-08 Joniškis)

VII. Morta Barbora Staškevičiūtė (*1859-01-27 Joniškis -  †?)

VI. Jonas Ignacas Julijus Botvydas Staškevičius (*1821-07-28 Mileikiai - †?)

 

© 2017-2020 www.staskeviciai.lt | www.staszkiewicz.lt | info@staskeviciai.lt